Kontrakt z Norbertem Kościuchem rozwiązany

23.08.2023, 12:00

Polski Związek Motorowy decyzją z dnia 23 sierpnia przychylił się do wniosku Norberta Kościucha z dnia 17 lipca 2023 o rozwiązanie umowy z GKŻ Wybrzeże. Podstawą wniosku było przekroczenie o jeden dzień dopuszczalnego terminu płatności za zdobyte punkty. Kwota została zaksięgowana na koncie Zawodnika 18 lipca. Wymagany termin przypadał na dzień poprzedni, a Zawodnik nie wycofał wcześniej złożonego wniosku.


Przedmiotem sporu był interpretacja dotycząca tego, czyje uznanie rachunku bankowego należy uznać za moment spełnienia świadczenia. Należna płatność wyszła z klubowego konta 17 lipca (poniedziałek), a na koncie Zawodnika znalazła się 18 lipca (wtorek).

W tej chwili Klub i Zawodnik nie tkwią w sporze, a sam Norbert szykował się do sobotniego meczu w Zielonej Górze. W zaistniałej sytuacji nie pojawi się jednak w składzie.

Poniżej prezentujemy uzasadnienie decyzji PZM:

"Mając na uwadze, że strony w umowie nie wskazały czyje uznanie rachunku bankowego uznać należy za moment spełnienia świadczenia, GKSŻ, opierając się na ugruntowanej linii orzeczniczej sądów powszechnych, przyjęła, że momentem spełnienia świadczenia jest moment, w którym wierzyciel realnie może dysponować środkami, a więc moment zaksięgowania na jego rachunku bankowym środków przekazanych przez dłużnika. „Długi pieniężne są spełnione ze skutkiem umorzenia długu z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela (nawet w sytuacjach gdy strony uzgodniły wykonanie zobowiązania poprzez rozliczenie bezgotówkowe)” (wyrok Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z 14 stycznia 2016 r. sygn. akt I CSK 1094/14)


Art. 234 ust 2 RSŻ pozostawia organowi zarządzającemu swobodę uznania czy zaszły okoliczności uzasadniające podjęcie tak dalece idącego kroku jakim jest rozwiązanie kontraktu klubu i zawodnika. GKSŻ ustaliła nieprawidłowości w regulowaniu zobowiązań kontraktowych na rzecz zawodnika, uznając że zobowiązania kontraktowe Klubu nie były wykonywane należycie, co daje w niniejszej sprawie wystarczające podstawy do rozwiązania kontraktu z winy Klubu, z uwagi na wskazywane przez Zawodnika zaległości płatnicze."

Klub nie zamierza składać odwołania w sprawie, Norbertowi Kościuchowi życzymy powodzenia w kolejnym sezonie, w barwach innego zespołu.

Autor: Redakcja

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Enea Falubaz Zielona Góra 14 35 +232
2 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 14 21 +18
3 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 14 21 +22
4 ROW Rybnik 14 18 -28
5 Trans MF Landshut Devils 14 15 -56
6 Zdunek Wybrzeże Gdańsk 14 12 -45
7 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 14 10 -93
8 InvestHousePlus PSŻ Poznań 14 8 -50

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus