Akredytacje

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

1.  Akredytacje prasowe na mecze eWinner 1. Ligi oraz inne imprezy żużlowe rozgrywane na obiekcie Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1 są przyznawane przez GKŻ Wybrzeże na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN,

2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom itp. Jedna Redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji na dane zawody (dziennikarz + fotoreporter)

3. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie,

4. Całoroczne akredytacje nie będą przyznawane. Wnioski o jednorazowe należy składać najpóźniej na trzy dni przed zawodami - do godziny 15:00 - wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, na którego akredytacja ma być wystawiona. Wnioski należy przesyłać na adres rzecznik@wybrzezegdansk.pl,

5. Wnioski dostarczone po upłynięciu wskazanych powyżej terminów nie zostaną rozpatrzone. Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski poprawnie wypełnione, tj. zawierające wszystkie wymagane dane oraz przesłane na formularzu dostępnym na stronie www.wybrzezegdansk.pl

6. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn I ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy

7. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny,

8. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto powinny być ubezpieczone od NNW,

9. Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach eWinner 1. Ligi,

10. Dziennikarze i fotoreporterzy w czasie przebywania na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulaminów FIM oraz PZM,

11. Dziennikarz lub fotoreporter akredytowany wchodząc na obiekt musi okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz ważną legitymację prasową,

12. Dziennikarze telewizyjni mają obowiązek przeprowadzania wywiadów na tle oficjalnej ścianki sponsorskiej Klubu,

13. Dziennikarz lub fotoreporter jest uprawniony do:

- wejścia na trybunę
- otrzymania dźwięków z wypowiedziami zawodników

14. Na terenie stadionu w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej. Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację na każde wezwanie służb ochrony i organizatora.

15.Poprzez noszenie identyfikatora jego posiadacz akceptuje regulamin obiektu oraz regulaminy, według których odbywają się zawody żużlowe. Niepodporządkowanie się w/w przepisom spowoduje natychmiastowe cofnięcie ważności i odebranie identyfikatora.

16. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym. Taka informacja wysyłana jest najpóźniej 24 godziny przed zawodami,

17. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje rzecznik prasowy Klubu.

 

Następny mecz:

09.04.2022, 00:00 / Gdańsk

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Cellfast Wilki Krosno 0 0 0
2 Stelmet Falubaz Zielona Góra 0 0 0
3 ROW Rybnik 0 0 0
4 Zdunek Wybrzeże Gdańsk 0 0 0
5 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 0 0 0
6 KŻ Orzeł Łódź 0 0 0
7 Aforti Start Gniezno 0 0 0
8 Trans MF Landshut Devils 0 0 0

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus